Seminář společenských tanců 16. 1. 2016

Seminář se koná v kulturním domě Chvalovice pod vedením tanečního mistra Jaroslava Rady.

Zopakujeme si základní kroky standardních a latinskoamerických tanců, naučíme se nové zajímavé figury - ideální příprava na začínající plesovou sezónu.

Prezence účastníků od 12,30 hod.

Začátek ve 13,00 hod.

Zápisné: Kč 30,-

Není v silách pořadatelů zajistit účastníkům tanečního partnera.

Seminář 31. 1. 2015

Seminář vedl Jiří "Jeff" Vašák.

Obrázek mnohdy vydá za tisíc slov. Z těch, které si můžete prohlédnout prostřednictvím níže uvedených odkazů vyčtete vše - že se hodně tancovalo a přitom byla výborná nálada. Zbývá tedy poděkovat všem, kteří svou účastí přispěli ke zdaru akce, všem se podíleli na její přípravě a spolupořadateli, Domu dětí a mládeže Znojmo. Tak zase příště...

fotogalerie Sousedů

fotogalerie DDM Znojmo

fotogalerie TCS Zuzana Znojmo

 

Seminář 11. 1. 2014

V kulturním domě  Chvalovice se sešli členové tří tanečních klubů ze Znojma a okolí, které se věnují country tancům. Masánčata z DDM Znojmo, TCS Zuzana a pořádající Naši sousedé z Chvalovic si pod vedením lektora Ivana Bartůňka zdokonalovali svou taneční techniku a pobavili se při čtverylkách či line dance. Smyslem semináře nebylo však jen zdokonalování tanečníků. Dalším důležitých prvkem bylo mezigenerační sbližování. Výškový rozdíl mezi některými tanečníky činí 70 cm, věkový až 65 let. Děti měly příležitost poznat, že se seniory není nuda,  že mohou mít společné záliby, senioři se od dětí mnohému naučili. Společně tak prožili příjemné odpoledne.

Níže jsou odkazy na fotoalba z tohoto příjemného odpoledne:

FOTOGALERIE I.

FOTOGALERIE II.

Country sobota 19. 1. 2013

byla jedinečnou akcí, na které se setkali příznivci Country tance z blízkého i vzdáleného okolí. Místní organizace Svazu důchodců ČR, taneční skupina Naši sousedé z Chvalovic a DDM Znojmo pozvali lektora Country tanců Ivana Bartůňka a své přátele na výukové odpoledne a večerní Country bál s Paroháči.

Naši sousedé se svou širokou základnou členů tří generací nejsou rozhodně nováčky v pořádání kulturních podniků ve Chvalovicích.

Ivan Bartůněk jako zkušený lektor, přizpůsobil výukový program této pestré skupině tanečníků a dokázal všem, že Country tance jsou vhodné pro začínající i pokročilé tanečníky a nikdy není pozdě s tancem začít. Věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší účastnící byl totiž téměř 70 let. Nejmladšími byly děti z taneční skupiny DDM Znojmo - C&W Dancing Masánčata, nejstaršími pak z taneční skupiny Znojemské Grácie. Všichni zúčastnění tančí především pro radost a jsou rádi, když svým vystoupením mohou potěšit diváky. Naši sousedé a Grácie jsou živým důkazem toho, že stárnout se dá aktivně a s úsměvem na rtech.

Za podporu děkujeme Obci Chvalovice.

Fotogalerie z této akce má dvě části.

zde je odkaz na I. část

zde je odkaz na II. část